Draudimas ir apžiūra

Krovinių draudimas yra draudimo rūšis, kurios tikslas – apginti krovinių savininkų turtinius interesus, jei krovinių transportavimo metu atsirastų nuostolių. Krovinių draudimas yra neatskiriama transporto pervežimų užtikrinimo dalis

insurance

Draudimo suma apskaičiuojama atsižvelgiant į šiuos kriterijus:

  • Krovinio kainą;
  • Draudimo maršrutą;
  • Galimų rizikų rūšis.

Draudimo procedūros neapgalvotas netaikymas transportuojant gali sąlygoti didelius materialinius nuostolius. Priklausomai nuo sprendimo, kurį priima klientas, krovinys gali būti apdraustas nuo visų žinomų rizikos rūšių arba nuo dalies jų.

Inspektavimas – nepriklausoma rizikos, susijusios su sandoriu ar veiklos rūšimi, ekspertizė, kurią atlieka specialistas arba visa profilio grupė, pagal atskira užsakymą. Siurvejeris atlieka ekspertizę, nustato galimą grėsmę ir įvertina numatomus nuostolius, o taip pat nustato priemonių, kuriomis siekiama optimizuoti procesą, maksimaliai sumažinant prognozuojamą riziką, sąrašą.

Global Ocean Link bendradarbiauja su daugeliu tyrimų kompanijų, kurios sėkmingiausiai sugebėjo užsirekomenduoti transporto rinkoje. Global Ocean Link draudimas ir apžiūra atliekami aukščiausiu lygmeniu.

Siųsti užklausą