Згода на обробку персональних даних для користувачів сайту ТОВ «Глобал Оушен Лінк»

Відповідно до Закону України від 01.06.10 № 2297-VI «Про захист персональних даних» (далі – «Закон») я (далі – «суб’єкт») даю свою згоду на обробку ТОВ «ГЛОБАЛ ОУШЕН ЛІНК», код ЄДРПОУ 36554180, м. Одеса, вул. Середня, 83-а (далі по тексту – «Компанія») моїх персональних даних і підтверджую, що даючи таку згоду, я дію своєї волею і у своєму інтересі. Згода поширюється на наступну інформацію: мої прізвище, ім’я, по батькові, телефон, електронна пошта, та інша інформація, що стосується моєї особи. Згода на обробку персональних даних дається мною в цілях користування сервісами даного сайту.

Згода надається на здійснення будь-яких дій щодо Персональних даних, які необхідні для досягнення вищезазначених цілей, включаючи без обмеження: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення (в тому числі передачу), знеособлення, блокування, знищення, а також здійснення будь-яких інших дій з персональними даними відповідно до чинного законодавства. Обробка персональних даних здійснюється Компанією наступними способами: обробка персональних даних з використанням засобів автоматизації, обробка персональних даних без використання засобів автоматизації (неавтоматизована обробка). При обробці персональних даних Компанія не обмежена в застосуванні способів їх обробки. Я згоден, що в разі потреби Компанія має право надати мої персональні дані для досягнення зазначених вище цілей третій особі (в т.ч. дочірнім і залежним), їх агентам, контрагентам та іншим уповноваженим ними особам. Такі треті особи мають право на обробку персональних даних на підставі цієї згоди. Дана згода дається мною безстроково, але може бути відкликане за допомогою надсилання мною письмового повідомлення Компанії не менш ніж за 1 (один) місяць до моменту відкликання згоди.

Дана згода є письмовим повідомленням суб’єкта персональних даних, про те, що він включається в базу персональних даних Компанії, в день підписання цієї згоди (акцепту).

Відповідно до статті 8 Закону суб’єкт персональних даних, підписуючи (акцептуючи) дану Згоду вважається письмово поінформованим, про те, що він має право: знати про місцезнаходження бази персональних даних, що містять його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та / або місце проживання (перебування) власника або розпорядника цієї бази або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених Законом; отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, включаючи інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться у відповідній базі персональних даних на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних; отримувати не пізніше ніж за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених Законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, що зберігаються; пред’являти мотивовану вимогу з запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їх повноважень, передбачених Законом; пред’являти мотивовану вимогу про зміну або знищення своїх персональних даних будь-яким власником і розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи недостовірні; на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження в зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, які є недостовірними або ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких входить здійснення захисту персональних даних; застосовувати засоби правового захисту у разі порушення законодавства про захист персональних даних.

Відправити запит
Відправляючи форму Ви погоджуєтеся з політикою конфіденційності